งดให้บริการลูกค้าทั่วไปเพื่อสงวนสิทธิ์ลูกค้าของทางร้าน       

ช่องรายการใหม่ D500s ครับ
  MaxverThai 4.30 *.img แก้ไขกรณีใช้โปรแกร DreamUp
  MaxverThai 4.30 *.fw2 ใช้โปรแกร FlashWizardPro

 
Picon D500s ครับ ใช้โปรแกรม DCC282 เอาเข้าไป
  Dreambox Edit
 
Dream up 

  FashWizardPro
  โปรแกราม Dcc282
  Image Auto GPRS *.img ใช้โปรแกร Dreamup
  คู่มือการลง MG Camd สำหรับ Dreambox 500S
  คู่มือการลงช่องรายการใหม่

  โปรแกรม OpenboxS10 ใหม่
  ช่องรายการ OpenboxS10
ใหม่
  คู่มือ OpenboxS10
ใหม่
  คู่มือการลงระบบ MG Camd สำหรับ OpenboxS10
ใหม่
  โปรแกรม Remote ระยะไกล
ใหม่


 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือน : ต้องขออภัยการดาวน์โหลด File ขอสงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก Satcom เท่านั้น เพื่อตัดปัญหาความวุ่นวายและปัญหาตามมาภายหลังในขอบเขตการประกัน