การรับประกัน (In Warranty)

    สินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิดปัญหา SatCom มีการรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่ผู้นำเข้า หรือผู้ผลิตกำหนดไว้ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะมีการรับประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่จะมีสินค้าบางชนิดที่มีการรับประกันน้อยกว่าหรือมากกว่านั้น เช่น

1. สินค้าที่ต้องใช้กลางแจ้ง ตากแดดตากฝน เช่น LNB KU-band รับประกัน 6 เดือน ยกเว้นมีใบรับประกันจากผู้ผลิตติดไว้เป็นอย่างอื่น
2. รับประกัน 3 เดือน เช่น Splitter, Lineamp, DiSEqC Switch หรือสวิตช์ตัดต่อต่าง ๆ ยกเว้นมีใบรับประกันจากผู้ผลิตติดไว้เป็นอย่างอื่น
3. หน้าจานดาวเทียม รับประกัน 5 ปี ยกเว้นเกิดความเสียหายจากความประมาท หรือภัยธรรมชาติ*
4. เครื่อง Dreambox รับประกัน 1
ปี ดูแลตลอดอายุการใช้งานในเรื่องการตอบปัญหาแก้ไขปัญหาและการลงโปรแกรมการใช้งานต่างๆ โดยการรับประกันตัวสินค้า ห้ามแกะ Viod หรือ สติกเกอร์การรับประกัน ออกเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น วอยหลุดหรือฉีกขาดถือว่าประกันสินสุดลงทันที
 

การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมกรณี ดังต่อไปนี้
1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบสกปรก,มีคราบน้ำ, มีคราบสนิม,มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น
3.ไม่มีหมายเลขประจำของตัวสินค้า (Serial No.) หรือ สติกเกอร์รับประกัน ฉีกขาดหรือเสียหาย
4. สติกเกอร์รับประกัน ของบริษัท  มีรอยฉีกขาด หลุด หาย หรือถูกแก้ไข
5. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
6. ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
7. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
8. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของ
SatCom
การเข้ารับบริการหรือส่งเคลม/ซ่อมสินค้า

   สินค้าที่ซื้อจาก SatCom ทางเราจะทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนโดย ให้ท่านทำตามขั้นตอนที่ SatCom แนะนำก่อนเสมอ จนสุดความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ ถึงจะให้ส่งเคลมทาง ปณ. มาให้ SatCom แก้ไขปัญหาระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์แล้วส่งกลับทันที สาเหตุที่ให้ท่านแก้ไขปัญหาเองก่อน โดยทำการคำแนะนำจาก SatCom เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาส่งมาเคลมเพราะจะทำให้เสียเวลาเสียความรู้สึก เสียเวลาการรอคอย

หมายเหตุ

        สำหรับสินค้าที่ซื้อจาก SatCom และมีเครื่องหมายรับประกันจาก SiamSat และอยุ่ในระยะประกัน 1 ปี ที่ตัวสินค้าจะไม่คิดค่าบริการในการซ่อม ส่วนที่เกิน 1 ปี ค่าอะไหล่และค่าบริการในการซ่อม SatCom จะเสนอราคาให้ทราบก่อนการซ่อมทุกครั้ง